Kitayama might be taking a picture of this (mousapelli) wrote,
Kitayama might be taking a picture of this
mousapelli

 • Mood:

Two JE Memes

The English version of the JE ranking meme:

1 Akanishi Jin
1 Yamashita Shoon
3 Ueda Tatsuya
3 Nakamaru Yuichi
3 Yamashita Tomohisa
6 Yaotome Hikaru
6 Chinen Yuuri
8 Yabu Kota
9 Aiba Masaki
10 Ohno Satoshi


11 Nishikido Ryo
12 Takizawa Hideaki
13 Matsumoto Jun
14 Ninomiya Kazunari
15 Tegoshi Yuya
16 Koyama Keiichiro
17 Tanaka Koki
18 Sakurai Sho
19 Kamenashi Kazuya
20 Ayukawa Taiyo
21 Ikuta Toma
22 Yamada Ryosuke
23 Kato Shigeaki
24 Taguchi Junnosuke
25 Masuda Takahisa
26 Takaki Yuya
27 Imai Tsubasa
28 Nagase Tomoya
29 Inoo Kei
29 Domoto Koichi
31 Arioka Daiki
32 Kazama Shunsuke
33 Morimoto Ryutaro
34 Shibutani Subaru
35 Uchi Hiroki
36 Yasuda Shota
37 Maruyama Ryuhei
38 Nakajima Yuto
39 Kusano Hironori
39 Ohkura Tadayoshi
41 Yokoyama Yu
41 Murakami Shingo
43 Okamoto Keito
43 Hasegawa Jun
43 Domoto Tsuyoshi


I picked Chinen over Tsubasa. *CRIES*

spurious's JE Pairing Ranking Script:

1 Jin/Yamapi
2 Ohno/Nino
3 Takki/Tsubasa
4 Aiba/Matsujun
5 Tegoshi/Massu
6 Ryo/Uchi
7 Shige/Koyama
8 Ohno/Aiba
9 Tegoshi/Yamapi
10 Ohno/Matsujun


11 Sho/Matsujun
12 Sho/Nino
13 Ryo/Yamapi
14 Ryo/Jin
15 Ryo/Tegoshi
16 Ryo/Shige
17 Aiba/Sho
18 Aiba/Nino
18 Ohno/Sho
20 Jin/Ueda
21 Koyama/Yamapi
22 Shige/Yamapi
23 Koki/Nakamaru
24 Jin/Kame
25 Toma/Kazama
26 Koki/Kame
27 Yamapi/Kame
28 Jin/Koki
29 Takki/Yamapi
30 Toma/Yamapi
31 Subaru/Yasu
31 Yoko/Hina
31 Yasu/Ohkura
31 Subaru/Hina
31 Subaru/Yoko
31 Yoko/Maru
31 Ohkura/Yoko
31 Maru/Subaru
31 Ryo/Yasu
31 Ryo/Maru
31 Hina/Maru
42 Yoko/Ryo
43 Yoko/Yasu
44 Yoko/Uchi
45 Ryo/Ueda
45 Ryo/Kame
47 Ryo/Subaru
47 Ryo/Ohkura
47 Kusano/Yamapi
47 Subaru/Ohkura
51 Nino/Yamapi
51 Koki/Yamapi
51 Jin/Matsujun
51 Koki/Tsubasa
51 Takki/Subaru
56 Subaru/Jin
56 Yoko/Jin
56 Tsubasa/Subaru
56 Yoko/Aiba
60 Kame/Kusano


Who can choose between Tegomassu and Tackey&Tsubasa?! Who?!
Subscribe

 • Chocolate Box 2019 Letter

  Thanks for writing for me! I hope you got something you wanted to do! About Me I'm Mousi and I've been around since HP fandom in like 2003 (god…

 • Interhigh 2018 Letter

  Thanks for writing for me! I hope you got something you wanted to do! About Me I'm Mousi and I've been around since HP fandom in like 2003 (god…

 • Chocolate Box 2018 Letter

  Thanks for writing for me! I hope you got something you wanted to do! About Me I'm Mousi and I've been around since HP fandom in like 2003 (god…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 8 comments